Duurzaamheid

Danpoort International Abrasives zet zich in om haar processen en producten te verduurzamen en investeert in duurzame relaties met haar partners en klanten. 

Een van de uitdagingen is om alle processen uit te voeren met een zo laag mogelijk energieverbruik, zo weinig mogelijk restafval en zo weinig mogelijk uitstoot van emissies in lucht en water. Om de koolstofvoetafdruk verder te verkleinen, gebruiken we zonnepanelen om groene stroom te leveren voor al onze productieprocessen en interne logistiek. 

arrow-right